Selskabets formål er

  at fremme kendskabet til og udviklingen af boligret,
  at fremme gensidig inspiration og forståelse mellem jurister , der har særlig tilknytning til eller interesse for boligret, og
  at støtte eller forestå udgivelsen af publikationer af boligretlige interesse.